Đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng công ty Đỉnh Vạn Thành:

  • Thời gian đổi trả hàng hóa không quá 30 ngày kể từ ngày bên bán giao hàng hóa cho bên mua.
  • Điều kiện đổi trả hàng hóa là hàng hóa vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng được sử dụng nếu trả hàng. nếu trường hợp hàng hóa bị lỗi đổi mới thì thời gian đổi được quy định theo thời gian bảo hành sản phẩm.